U bent momenteel hier: Home / Wij denken na

We gaan uit van het principe 'cradle-to-cradle'. Bouwafval wordt weer ingezet als grondstof. De doelstelling is om in 2050 100% CO2 klimaatneutrale betonproducten te ontwerpen en realiseren. Zowel qua materiaal als energie in alle levensfasen willen we volledig recyclebaar zijn! Ester van Spijker

Wij denken na ...

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Een familiebedrijf heeft alles met generaties te maken. Bouwen voor en aan de toekomst zit diep verankerd in ons bedrijf. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen en energieneutrale processen. Wij willen door bewuste keuzes te maken onszelf verantwoorden voor de komende generaties. Onder MVO verstaan wij:

  • Het zijn van een Erkend Leerbedrijf voor het opleiden van jonge generatie
  • Aansluiting bij Greendeal voor de verduurzaming van de betonketen
  • Aansluiting bij Bewuste Bouwers voor een onafhankelijke beoordeling van onze bouwlocaties

Van Spijker Infrabouw B.V. staat inmiddels als eerste MKB-bedrijf op de hoogste trede van de CO2-ladder. Dit betekent dat we voldoen aan de volgende 4 eisen:

  1. We hebben inzicht in ons eigen CO2-gebruik door onderzoek
  2. We streven naar CO2-reductie door onder meer gebruik te maken van schone energiebronnen, groene stroom aansluitingen, A-label bedrijfswagens, isolatie in onze ketens en een bedrijfspand op aardverwarming.
  3. Van Spijker Infrabouw B.V. loopt voorop als het gaat om duurzaam produceren. Wij delen deze opgedane kennis en goede praktijkvoorbeelden graag met andere bewuste partijen. Twee keer per jaar sturen wij een inspirerende rapportage naar alle belanghebbenden.
  4. Innovatie zit in onze natuur. Ook op het gebied van duurzaamheid denken we voortdurend na over hoe het beter kan. Deze initiatieven bundelen we en delen we met 'het veld'.

Van Spijker Infrabouw B.V. is aangesloten bij de:

  • CO2-prestatieladder, lees verder
  • Greendeal
  • Bewuste Bouwers, klik hier voor het concerncertificaat. 

Tweets

Contact gegevens

Van Spijker Infrabouw B.V.
Pieter Mastebroekweg 4
7942 JZ Meppel
Postbus 247
7940 AE Meppel

T 05 22 - 25 25 89
info@vanspijkerinfrabouw.nl  
» Meer gegevens en routebeschrijving