U bent momenteel hier: Home / Wij delen mee / NOM maakt groeiambities Van Spijker Infrabouw mogelijk

NOM maakt groeiambities Van Spijker Infrabouw mogelijk

Van Spijker Infrabouw heeft de wind stevig in de zeilen. Jaarlijks laat het familiebedrijf uit Meppel een behoorlijke omzetgroei zien. Ook de toekomst ziet er veelbelovend uit. Om de groeiambities mogelijk te maken verstrekte de NOM risicodragend kapitaal.

Van Spijker Infrabouw ontwerpt en realiseert infrastructurele bouwwerken zoals bruggen, viaducten, tunnels en de aansluitende wegen. Het gaat goed met het bedrijf. Sinds de oprichting in 1980 is dat eigenlijk niet anders geweest. Zelfs in voor de bouwsector economisch lastige tijden liet de organisatie jaarlijks een behoorlijke omzetgroei zien. ‘En ook voor 2016 is de orderportefeuille alweer grotendeels gevuld’, vertelt algemeen directeur Ester van Spijker.

Professionaliseringslag
In 2012 nam ze samen met haar broer Alfred het bedrijf over van hun vader. Sindsdien is Van Spijker Infrabouw steeds verder geprofessionaliseerd en toekomstbestendig gemaakt. ‘Eind 2012 werd ons een aantal grootschalige projecten gegund, ’verduidelijkt ze. ‘Daardoor zijn we nog harder gaan groeien, in zowel personeel als omzet. Om de groei te beheersen en in te spelen op toekomstige groei, hebben we diverse stappen genomen om het bedrijf daarop in te richten. Naast investeringen in nieuw materieel zijn er onder meer extra projectmanagers, constructeurs en een controller aangetrokken. Dat betekent dat we nog meer in eigen beheer kunnen doen. ’

Slimmer bouwen
Wat onveranderd is gebleven, is de liefde voor innovatieve en duurzame bouwprojecten. Die passie zit al generaties in de familie Van Spijker. ‘Wij zoeken elke keer weer naar creatieve oplossingen om beter, kostenefficiënter en slimmer te bouwen’, betoogt Van Spijker. ‘Dat wordt zichtbaar gewaardeerd, ook omdat we een scherp oog hebben voor duurzame materialen en energie neutrale processen. Onze kracht ligt met name in het realiseren van kunstwerken en wegen binnen een beperkt tijdspad, waarbij de hinder voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Dat doen we grotendeels met eigen materieel en personeel voor opdrachtgevers als ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven uit de industriële sector.’

Groei is mooi, maar het brengt tevens grote financiële uitdagingen met zich mee. Zeker in de bouwsector, waar opdrachten veelal gepaard gaan met een behoorlijke voorfinanciering. Om de groei te financieren had Van Spijker Infrabouw behoefte aan nieuw werkkapitaal. Het bedrijf klopte aan bij de NOM. ‘Vanaf het eerste moment verliep het contact uiterst prettig’, zegt Van Spijker. ‘ We hadden al snel het vertrouwen dat de NOM een partij is die bij ons zou kunnen passen.’

Doordachte beslissingen
Dat vertrouwen bleek wederzijds. Tijdens een grondig onderzoek raakte Laurens Kruize, Investment Manager van de NOM, meer en meer onder de indruk van het bedrijf en de ondernemers. ‘Het waren eerlijke en open gesprekken, waarbij wij diep in de organisatie zijn gedoken. Ik merkte dat Ester en Alfred sinds de overname doordachte beslissingen hebben genomen. Beslissingen die bovenal goed hebben uitgepakt. Door Van Spijker Infrabouw zijn in de loop der jaren mooie professionaliseringsstappen gezet. Het bedrijf is met meer dan zestig vaste werknemers en enkele tientallen inhuurkrachten daarnaast een belangrijke werkgever in de provincie Drenthe. Het heeft de NOM doen besluiten om met risicodragend kapitaal hun groeiambities mogelijk te maken.’

Doorgroeien
Naast de NOM werd ook door de Rabobank een financiering aan Van Spijker Infrabouw verstrekt. ‘Wij kunnen nu rustig doorgroeien’, benadrukt Van Spijker. ‘Heel gestaag, want de afgelopen jaren zijn we weleens wat te hard gegroeid. Wij gaan dus verder bouwen, in de ruimste zin van het woord.’

Lees hier het volledige artikel.