Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

CO2-Prestatieladder

Van Spijker Infrabouw B.V. heeft duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Wij zijn sinds 2010 gecertificeerd op het hoogste niveau, niveau 5, van de CO2-prestatieladder. 

 

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruiken van materialen en duurzame energie. 

De eisen van de CO2-prestatieladder zijn vooral gebaseerd op inzicht en reductie van de CO2-uitstoot, transparantie én participatie. Met 'participatie' tonen wij als Van Spijker Infrabouw B.V. aan dat wij investeren in samenwerking en het delen van eigen kennis. 

Van Spijker Infrabouw B.V. is één van de actieve deelnemers van het Betonakkoord opgesteld door het MVO Netwerk Beton. Het Betonakkoord is een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector. Dit akkoord is in het leven geroepen, omdat de betonsector duurzamer kan en wil worden door meer samen te werken in de keten en met opdrachtgevers. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over welke ketenpartner welke doelen en ambities gaat realiseren. In zeven uitvoeringsteams werken de ondertekenaars aan de concrete invulling van de doelen en ambities van de betonketen.

Voor de CO2-prestatieladder hebben wij diverse acties uitgezet en plannen gemaakt, voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande documenten. 

Meer informatie over de CO2-prestatieladder kunt u vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl). 

 

Certificaat CO2-prestatieladder

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Vacatures

Vacatures